• Mistrzostwa Cheerleaders

"Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec głębokie piękno przyrody." 

                                                                                                           Richard Feynman

 

 

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki

Komentarze