• Mistrzostwa Cheerleaders

Złośliwi tak zwani „humaniści” mówią, że różnica pomiędzy inteligencją a inteligencją techniczną

jest taka jak pomiędzy kulturą a kulturą fizyczną.

WALCZ Z TYM!!!

Komentarze