• Mistrzostwa Cheerleaders

11 czerwca 2012 r.

Klasa I d zweidziła dziś Węgrów, przemierzając szlak "barokowy". Obejrzeliśmy budowle projektowane przez Tylmana z Gameren i freski Palloniego oraz - w podziemiach klasztoru poreformackiego - krypty, w których leży 260 osób, a wśród nich fundator zarówno bazyliki, jak też klasztoru - Jan Dobrogost Krasiński. Zwiedziwszy świątynie katolickie z wyraźnymi znamionami kontrreformacji, udaliśmy się do kościoła luterańskiego, który jest pozostałością po bardzo silnym ośrodku protestantyzmu, jakim był Węgrów w II poł. XVI w.

Komentarze

  • Szkoła Współpracy