• Mistrzostwa Cheerleaders

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam 14 listopada 2012 na II Kongres Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej. Obrady będą odbywać się od godz. 13.00 w Warszawie, w Gmachu Sejmu ul. Wiejska. Podczas konferencji planowana jest dyskusja nad:
- Koncepcją oświaty w przyszłości w związku z nadchodzącymi wyzwaniami
- Uspołecznieniem oświaty
- Modelem finansowania szkolnictwa
- Opiniowaniem podręczników zalecanych przez MEN
- Stworzenie zespołu opiniowania zgodności podręczników ze społeczną Nauką Kościoła
- Planowane jest również stworzenie zespołów wypracowujących modele funkcjonowania, które można by w przyszłości wdrożyć.
Proszę o potwierdzenie przyjęcia zaproszenia. W odpowiedzi proszę o podanie imienia, nazwiska oraz nr dowodu osobistego. Jest to niezbędne do uzyskania sejmowej przepustki.
Z poważaniem
Grzegorz Surdy
 
Zacytowałam komunikat ze strony Fundacji Gazety Podlaskiej i zachęcam do udania się na kongres. W obecnej sytuacji to bardzo ważne zagadnienia.

Komentarze