• Mistrzostwa Cheerleaders

Węgrów, 31 stycznia 2012 r. W Węgrowskim Ośrodku Kultury Adam Gąsior odebrał I nagrodę za prezentację w konkursie pt. "Noc stanu wojennego" organizowanym przez NSZZ "Solidarność". W dalszej części prof. Jan Żaryn przedstawił przyczyny stanu wojennego, a następnie na placu przed bazyliką otwarto wystawę plenerową "Drogi do wolności".

Komentarze