• Mistrzostwa Cheerleaders

Olimpiada Medialna inicjowana jest z potrzeby kształcenia świadomych obywateli społeczeństwa informacyjnego i skierowania energii środowiska edukacyjnego na polepszenie jakości komunikacji społecznej w Polsce i włączenia do tego procesu rodaków poza granicami kraju. To nie tylko konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale przede wszystkim ogólnopolska akcja edukacyjna.

Olimpiada Medialna ma charakter interdyscyplinarny, a jej zawody są trzystopniowe. Przedsięwzięcie służy stworzeniu oraz rozwojowi szerokiej grupy osób świadomych i krytycznie odbierających media, posiadających wiedzę na temat historii ich rozwoju, rozumiejących zasady ich działania, umiejących je kreować i współtworzyć na poziomie znacznie wyższym od współczesnego przeciętnego użytkownika – aktywnego internauty.

Zaproszenie do udziału w olimpiadzie adresowane jest w pierwszej kolejności do uczniów prezentujących różne talenty z zakresu nowych mediów, polonistyki, historii i public relations, posiadających umiejętności interesującego formułowania oraz prezentowania własnych myśli, przekazywania wiedzy i przekonywania, obeznanych z użyciem nowych, jak i tradycyjnych mediów.

W szerszym kontekście, zaproszenie do zaangażowania się w projekt Olimpiady Medialnej kierowane jest do nauczycieli, pasjonatów edukacji medialnej, wszystkich świadomych wagi wyzwania, jakim jest świadomy, krytyczny odbiór mediów i świadome, konstruktywne komunikowanie się Polek i Polaków między sobą, i we współczesnym świecie.

Organizatorem olimpiady jest Fundacja Nowe Media. W latach ubiegłych członkami komisji finałowych byli naukowcy i dziennikarze, m.in.: dr hab. Barbara Głębicka-Giza (prof. Uniwersytetu SWPS), dr Agnieszka Kamińska (Uniwersytet SWPS), dr hab. Wiesław Godzic (prof.Uniwersytetu SWPS), dr hab. Piotr Drzewiecki (prof. UKSW), dr Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (NINA), Małgorzata Cebula (Polskie Radio), Jerzy Modlinger (TVP), Wojciech Maziarski (Newsweek, Agora), Krystyna Mokrosińska (TVP), Robert Bogdański (FNM).

Zwycięzcy uzyskali indeksy (i roczne czesne) głównych partnerów Olimpiady: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, a także nagrody rzeczowe.

W ubiegłych latach wsparcia finansowego i materialnego udzieliły Olimpiadzie: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Audiowizualny, Adobe Systems, Kurhaus Publishing, Orange. Patronatu udzielały: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Koalicja Otwartej Edukacji.

Osiągnięcia:

IV Olimpiada Medialna, finał w Warszawie, 19-20 czerwca 2015 r.: Elwira Baranowska - tytuł Laureata. Zobacz stronę OM.

Komentarze