• Mistrzostwa Cheerleaders

Tradycją naszego liceum jest coroczne pasowanie "pierwszaków", które odbywa się zawsze 14 października, tak było i tym razem. Chociaż miało nieco inny charakter niż zazwyczaj, to cel był ten sam - wkupić się i zaimponować starszym kolegom. W tym roku nasze pasowanie składało się z konkurencji, takich jaki: Wiedza o szkole, jedzenie jabłka zawieszonego na sznurku, wypicie mleka na czas, przeciąganie liny i krótki pokaz taneczny. Każda klasa wystawiała określoną liczbę przedstawicieli do danej kategorii. Przebieg całej imprezy bacznie obserwowała komisja, na którą składali się nauczyciele naszej szkoły, pani Dorota Gręda, pani Marta Wierzchołowska, pani Renata Jaczewska, pan Paweł Wróbel i pani Ewa Sulowska, jako przewodnicząca komisji. Nasza klasa uzbierała największą liczbę punktów, dzięki czemu wygraliśmy dofinansowanie do wycieczki szkolnej, którą planujemy zorganizować wiosną. Całość była poprzedzona akademią przygotowaną przez uczniów naszej szkoły pod opieką pani Ani Kani.

Komentarze