• Mistrzostwa Cheerleaders

MiGOK Łochów, 6 stycznia 2012 r. Uczniowie LO wzięli udział w przeglądzie prasy podsumowującym obchody Roku Ignacego Jana Paderewskiego w naszym powiecie. Obejrzeli też wystawę "Wzdłuż Bugu i Liwca" oraz film o dziedzictwie kulturowym powiatu.

Komentarze